Jakie kluczowe elementy powinny się znajdować w każdej pracy magisterskiej?


Wstęp (lub Abstrakt)

Wstęp jest pierwszą częścią Twojej pracy dyplomowej. Powinien być bardzo krótkim podsumowaniem tego, co zamierzasz zrobić w pozostałej części pracy i nie powinien zawierać żadnych nowych informacji.

Powinien wyjaśniać dlaczego temat jest ważny, jakie problemy były już wcześniej rozwiązywane i co jest nowego w Twoim podejściu. Wprowadzenie powinno być napisane jako ostatnie i tylko wtedy, gdy wiesz wystarczająco dużo o swoim temacie, aby powiedzieć o nim coś użytecznego.

Korpus

Korpus jest zbiorem dokumentów, które pomogą Ci odpowiedzieć na Twoje pytanie badawcze. Może to być korpus internetowy, który zawiera miliony swobodnie dostępnych dokumentów; lub może to być zbiór książek na twój temat, które zostały zdigitalizowane. Korpus może również składać się ze źródeł pierwotnych, takich jak zapisy historyczne lub teksty literackie lub źródeł wtórnych, takich jak książki i artykuły, które dostarczają informacji na temat danego tematu. Wykorzystane materiały będą też musiały być uwzględnione w bibliografii, zawartej na końcu pracy dyplomowej.

Wniosek (lub podsumowanie)

Wniosek jest zazwyczaj ostatnią częścią pracy dyplomowej, ponieważ podsumowuje wszystko, co do tej pory przedstawiłeś. Powinna ona zawierać powtórzenie głównych punktów zawartych we wstępie i w paragrafach głównych, ale w sposób bardziej zwięzły niż one same (około połowy długości).

Uwzględniając powyższe elementy, pisanie pracy magisterskiej na pewno będzie bardziej przejrzyste, a co ważne istotne z perspektywy oceny i recenzji pracy.