Ozonator wody


Ozonowanie wody to natychmiastowy, dobry oraz wypróbowany sposób wyeliminowania z niej (usunięcia) mikroorganizmów – bakterii oraz zarazków. Woda ozonowana pozbawiona jest wszystkich smaków, zapachów oraz przebarwień. W toku ozonowania nie są tworzone żadne, niebezpieczne artykuły poreakcyjne (przypadkowe). Derywat przyjazności środowiskowej jest wielkim plusem takiego mechanizmu. Ozonowanie wody polega na rozpuszczaniu w niej ozonu lotnego wygenerowanego poprzez ozonator. Ozon idealnie rozpuszcza się w wodzie tworząc z niej łatwo osiągalny dezynfektant. Lodowata woda o obojętnym pH jest najdoskonalszym jego przekaźnikiem. Jak zatem dobrać ozonator wody?

Ozonator wody w domu
Ozonator wykorzystuje się zwłaszcza w celu jej uzdatnienia czy wyczyszczenia. Dzięki podwójnie doskonalszej rozpuszczalności ozonu aniżeli tlenu, jego reaktywność, łatwość tworzenia i brak resztek po reakcjach stawiają go w pozycji przywódcy pośród specyfików czyszczących. Możemy ozonować wodę w jakiej znajdują się rozpuszczone pestycydy, związki nierozerwalne oraz nieożywione. Też odpowiednio w takiej wodzie możemy ozonować warzywa, ozonować owoce.

Skuteczność narzędzia
Skuteczność ozonatora więc ilość produkowanego ozonu w danym rozdziale czasu liczona w gramach na godzinę (g/h) to jeden spośród głównych parametrów ozonatorów. Skuteczność winna być dopasowana zarówno do pojemności wnętrza i celu ozonowania. Zawsze zwracamy uwagę na pojemność, przeliczenie tylko przestrzeni po podłodze więc w m² mało nam mówi. Wprost może nas wyprowadzić na przysłowiowe manowce jeśli wykaże się, iż miejsce jakie ozonujemy ma np. wielkość 3,5 m natomiast nie tradycyjne 2,5-2,7m.