Instrukcje BHP i instrukcje przeciwpożarowe


Każdego dnia, mnóstwo ludzi korzysta z różnych miejsc. My również codziennie odwiedzamy różne miejsca, przede wszystkim takie, z których korzystamy razem z innymi. Do miejsc, z których korzystają ludzie należą przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie, pływalnie, trasy narciarskie, duże sklepy, galerie handlowe, ogrody zoologiczne, place zabaw, parki wodne, muzea, stadiony itp. Do miejsc tych udajemy się rzadziej lub częściej, w zależności od tego jakie mamy potrzeby i jaki tryb życia prowadzimy. Poszczególne miejsca służą różnym celom i zaspokajaniu różnych potrzeb. Naczelną zasadą tworzenia takich miejsc i korzystania z nich jest bezpieczeństwo przychodzących tam i pracujących tam ludzi. Wymienione wyżej miejsca są zakładami pracy. Ze względu na to, obowiązują tam przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy te muszą znać osoby pracujące tam i pełniące określone obowiązki. Ale bezpiecznie muszą czuć się wszyscy, również ci, którzy przychodzą tam od czasu do czasu. Z myślą o nich, tworzone są instrukcje BHP i instrukcje przeciwpożarowe. W miejscu, gdzie jest bardzo dużo ludzi, zawsze może zdarzyć się coś niespodziewanego. Instrukcje BHP są to skrócone nakazy określonego zachowania się w sytuacjach krytycznych. Wszystkiego przewidzieć się nie da, dlatego instrukcje takie opracowywane są w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń w danym miejscu. Instrukcje tego typu umieszczane są w widocznych miejscach. Teksty instrukcji są krótkie, jednoznaczne i czytelne. Instrukcje BHP i instrukcje przeciwpożarowe informują jak zachowywać się, by uniknąć wypadku lub pożaru, a także o tym, co robić, gdy dzieje się coś złego lub widać dym lub ogień. Treść instrukcji opracowywana jest przez specjalistów. Wygląd też jest ściśle określony. Chodzi o to, by przekaz instrukcji zrozumiały był dla każdego i wymuszał określoną reakcję. W dużej przestrzeni użytkowej może istnieć wiele instrukcji BHP. I tak w dużej galerii handlowej inna instrukcja będzie obowiązywała na korytarzach, inna w zakładzie fryzjerskim, inna w siłowni, a jeszcze inna w kawiarni. https://allfire.pl/