Jak powinien być oznakowany parking podziemny?


Parking podziemny jest najczęściej spotykanym rodzajem parkingu na terenach miejskich. Aby ułatwić kierowcom znalezienie miejsca, istnieje kilka standardowych wytycznych za pomocą których realizowane jest oznakowanie parkingów.

Oznakowanie parkingu – jak ono wygląda?

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że parking podziemny powinien być wyraźnie oznaczony, aby kierowcy mogli go łatwo znaleźć. Obejmuje to umieszczenie znaków przy każdym wjeździe, które skierują kierowców do dostępnych miejsc i pomogą im poruszać się w labiryncie ramp i tuneli.

Istnieje kilka różnych sposobów, które można oznaczyć swój podziemny parking. Jedną z popularnych metod jest umieszczenie strzałek na chodniku, gdzie każda strzałka wskazuje kierunek. Inną opcją jest użycie kolorowych linii na chodniku lub nawet malowanie strzałek na betonowych ścianach garażu. Dzięki tym metodom kierowcy widzą, dokąd zmierzają, gdy jadą w dół rampy lub tunelu, aby dotrzeć do celu.

Znaki powinny wyraźnie oznaczać każdy poziom parkingu podziemnego i pokazywać wskazówki, jak dostać się z jednego poziomu na drugi. Jeśli to możliwe, należy umieścić strzałki wskazujące kierunek jazdy, aby kierowcy mogli stwierdzić, czy jadą we właściwym kierunku, czy też muszą zawrócić i udać się w innym kierunku.

Możesz również umieścić znaki wskazujące, gdzie znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Znaki te mogą być umieszczone w pobliżu wind lub klatek schodowych, aby osoby niepełnosprawne nie musiały daleko chodzić, jeśli potrzebują specjalnej pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu.